Οι nameservers του νέου διακομιστή είναι οι παρακάτω:

  • ns1.dscreative.gr
  • ns2.dscreative.gr


Στοιχεία λογαριασμών email

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)
Username: TO EMAIL ΣΑΣ
Password: ΤΟ PASSWORD ΣΑΣ
Incoming Server: web22.sd.eurovps.com
  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: web22.sd.eurovps.com
  • SMTP Port: 465
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.


Thursday, June 16, 2016

« Πίσω

Powered by WHMCompleteSolution